Закрыть

Подслушано Шагонар

Подслушано Шагонар. Подслушано по городам в городе Шагонар - свежие истории, откровения и сплетни про Шагонар вы можете подслушать про Шагонар прямо сейчас!

Экии шупту дем женский консультация...

Экии шупту дем женский консультация деп запись унду анаа бичии катчыптайн.Силер ажы-толду боттарынарга божуп ап турар шээй силер,эмнер садар акша чок ишпедим суг деп чарбытынар аан,силернин опеянарнын кадыы, силернин боттарынарга херек чуулдер шээй,черле садар апаар силер каш- даа акша- биле.Кижи божуурунун мурнунда боданып алыр болза эки эвес бе баштай,ажыл чок бажын балгат чок божуп алгаш оон канчап эмнер ортээ садар мен деп, оон -даа оске опеяны остуруп шыдаар мен бе шупту чуве акшага дужер боор деп аан.Чамдык улус база билинмес эндере божуп алгаш азырап чадап олургашла хлебтээр акша чок,уруум кедер хеви чок деп тургаштынна 5-7чедир божупла чыдар аан чадажып чораашла акша копээги чедишпес деп биле турала.Опеянын ол каш акшазы тонуп каар ола-дыр домей.Ынчангаш ажы -толду бодамчалыг божуп торуп корунерем ол улус бора будун озер эвес,ажы-толдун келир уезин база бодаар болза эки дийн, шыдаар улус божупла турзун, мээн бодалым бола -дыр,хой божуур кадайлар халдап кээрлер боор чаа доозуп каайн.анон.ундурувут дунмай.

Админ анонимно Уже идёт четвёртый м...

Админ анонимно Уже идёт четвёртый месяц службы Здесь в этой части вижу примеры дружбы Все мы живем как одна семья Все мы друг другу как родные братья Приехали с разных уголков России Здесь люди самых различных наций Все мы живём дружно, без драк Нам не страшна даже война Из нас страна готовит младших специалистов Могучих, бесстрашных российских воинов Чтобы мы смогли отражать атаки Наших свирепых противников России И стоим мы гордо с поднятой головой И все мы готовы пожертвовать собой Чтоб наша страна осталась цела Чтоб наша нация осталась жива Автор: С. Монгуш / 21.03.2019

Шагонарда кайы кудумчуда гостиница ...

Шагонарда кайы кудумчуда гостиница или посутка бар? Ортээ каш? Ол хоорайны билбес диийн мен, командировка чортур дээн келир пятницада, попутчиктеп чеде бээримге чедирипкаар бе? Кызылдан ырап корбээн болгаш билбес др мен. Анонимно

Экии чангы группазы амдаа ырлап чор...

Экии чангы группазы амдаа ырлап чоруур бе кандыгыл ол группанын концердин сонуургап корзе Доспанай Кежик ырлап турар бе ырлаары дыка чараш аяныг тааланчыг чорду чуге бо ыраажылар Терлиг-Хая, Баян-Колче кээп ырлавазыл админ аноним выпусти пожалуйста